www.Autodoc.Bg

Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава първоначален максимален размер от 39 контролни точки.

Списък на нарушенията за които се отнемат контролни точки
No.НарушениеТочки
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително10 к.т.
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно13 к.т.
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта12 к.т.
4. за управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 ЗДвП6 к.т.
5. за неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението5 к.т.
6. за управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване5 к.т.
7. за неспазване на сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението5 к.т.
8. за неспазване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или за управление на технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4 ЗДвП, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението5 к.т.
9. за нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез5 к.т.
10. за използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на МПС10 к.т.
11. за превишаване на разрешената максимална скорост от 21 до 30 км/ч3 к.т.
12. за превишаване на разрешената максимална скорост от 31 до 40 км/ч7 к.т.
13. за превишаване на разрешената максимална скорост от 41 до 50 км/ч10 к.т.
14. за превишаване на разрешената максимална скорост над 51 км/ч12 к.т.
15. за повторно превишаване на скоростта на движение с над 31 км/час13 к.т.
16. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!"7 к.т.
17. за навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или за движение в забранената посока на еднопосочен път4 к.т.
18. за неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението4 к.т.
19. за неправилно преминаване през пешеходна пътека8 к.т.
20. за неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус8 к.т.
21. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването8 к.т.
22. за използване на мобилен телефон от водача по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му 6 к.т.
23. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска 8 к.т.
24. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище 4 к.т.
25. за престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението 6 к.т.
За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 к.т.

Вземи безплатна offline версията на листовките за шофьорски изпит пред ДАИ за своя Android смартфон или iPhone.

Available on the App Store Android App on Google play
Хали.бг - пазарувай удобно, живей лесно! | Avtochastionline24.bg