Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 74
Въпрос 4 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 1 верен отговор
Вредни емисии от кой газ отделят в атмосферата превозните средства при движениeто си?