Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 49
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 2 верни отговора
Какво трябва да предприеме водачът, когато върху арматурното табло свети този символ?