Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 77
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 1 верен отговор
При движение през деня, товарът, който излиза с повече от 1 м отпред или отдзад на най-издадената част на превозното средство, се обозначава: