Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 47
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 2 верни отговора
Затрудненията на водача при управлението през нощта са в резултат на: