Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 33
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
В кой от случаите водачът не трябва да навлиза в кръстовище?