Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 54
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
Кой два от изброените фактори са с най-голямо значение за определяне на дистанцията при движение зад друго ППС?