Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 17
Въпрос 5 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
При тази ситуация, движението по обозначената с пътен знак лента за бавнодвижещи се ППС е: