Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 50
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
Състав от пътни превозни средства са: