Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 34
Въпрос 6 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 1 верен отговор
Движението на МПС с деформирана или повредена джанта е: