Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 5
Въпрос 2 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 1 верен отговор
След кой от тези знаци, при преминаване през кръстовището, трябва да пропуснем ППС, идващи по пътя отдясно?