Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 92
Въпрос 2 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 2 верни отговора
В кой от посочените случаи безопас­ността на движението изисква превоз­ва­­ният товар да бъде задъл­жи­телно по­крит?