Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 38
Въпрос 2 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 2 верни отговора
При движение през нощта по кой от изброените начини може да се обозначи товар, който излиза с повече от 1 м отпред на най-издадената част на превозното средство?