Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 38
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
При приближаване към кръстовище водачът трябва: