Условия за ползване

Източник на съдържанието в примерните въпроси, публикувани на сайта svetofar.com e официалният сайт на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Публикуваните изпитни въпроси са примерни. Преди явяване на кандидат-шофьорски изпит винаги решавайте и официалните хартиени изпитни листовки.

Svetofar.com не носи отговорност за допуснати грешки в листовките. При съмнение за допусната грешка, моля да сигнализирате на info@svetofar.com